Pártélet, 1988. január-június (33. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

Pártéi* A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, JANUAR Szerkesztőség: Széchenyi rakpart 19. Budapest 1387 Telefon: 111-400, 116-263 Kiadja a Kossuth Könyvkiadó A kiadásért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: Révay utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Előfizethető bármely pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám 215-11529), a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj 1 évre 78 Ft Megjelenik havonta 88.2536/20-01 Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató ISSN 0479-6349 FŐSZERKESZTŐ: LAKOS SÁNDOR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: ADAM GYÖRGY BALLAI LÁSZLÓ BUDZSAKLIA MÁTYÁS DEÁK GÁBOR GÉCZI JÁNOS LATOS ISTVÁN LEHOCZKY ISTVÁN MOLNÁR BÉLA NYITRAI ISTVÁN ŐSZI ISTVÁN RADICS KATALIN RITTER TIBOR SÁLI FERENC SCHMIDT PÉTER SZKOKAN FERENC

Next

/
Thumbnails
Contents