Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1904

R CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KRTH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐBE nz 1904-905 I K ISKOLRI ÉVRŐL. KÖZLI: VRSS BERTRLRN, DR., IGAZGATÓ. PÉCSETT, KlYOMRTOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1905.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents