Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1908

n CISZTERCI REMD PÉCSI RÓM. KRTH. FÖGIMNÄZIUMÄrinK ERTESÍTŐJE RZ 1908—9-'K ISKOLRI ÉVRŐL. KÖZLI: BüznssY A bel, KäRZQRTÖ. PÉCSETT NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1909.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents