Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1921

A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. NAGY LAJOS-FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1921—1922. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, FÖGIMN. IGAZGATÓ. PÉCS, 1922 NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents