Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1924

z • z , . *••* « — — - ~ • • .•* • ! r—r _ _ » •it*«n*«M I r T || A CISZTERCI REND || |j PÉCSI RÓM. KATH. ig Íj NAGY LAJOS-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK j| II ÉRTESÍTŐJE II AZ 1924-1925. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, REÁLGIMN. IGAZGATÓ. • . ••• PÉCS, 1925. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents