Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1925

A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. NAGY LAJOS-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1925-26-1 ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL C. TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, REÁLGIMN. IGAZGATÓ. tm PÉCS, 1926. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents