Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1927

A CISZTERCI REND PÉCSI RÓM. KATH. NAGY LAJOS-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK // ERTESITOJE AZ 1927—28. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BUZÁSSY ÁBEL C. TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, REÁLGIMN. IGAZGATÓ. f~H u PÉCS, 1928. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents