Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1916-1917-iki iskolai évről (Pécs, 1917)

pécsi Pius-alapitványi kath. főgimnázium A Jézus-társasága vezetése alatt álló ГГ Értesítője az 1916—1917-iki iskolai évről. PÉCS, 1917. DUNÁNTÚL NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents