Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1918-1919-iki iskolai évről (Pécs, 1919)

A Jézus-társasága vezetése alatt álló pécsi Pius-alapitványi kath. főgimnázium ÉRTESÍTŐJE az 1918—1919-iki iskolai évről. PÉCS, 1919. DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents