Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1919-1920-iki iskolai évről (Pécs, 1920)

A Jézus-társasága vezetése alatt álló pécsi Pius-alapítványi kath, főgimnázium ÉRTESÍTŐJE az 1919—1920-ikí iskolai évről. PÉCS, 1920. Nyomatott taizs József könyvnyomdájában,

Next

/
Thumbnails
Contents