Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1922-1923-iki iskolai évről (Pécs, 1923)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A JÉZUS-TÁRSASÁGA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PÉCSI PIUS-ALAPÍTVÁNYI KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922 23-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. Pécsi Ál LtTtUir PECS, 1923 NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents