A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1922-1923.-ik iskolai évről (Pécs, 1923)

A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Rám. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának ÉRTESÍTŐJE az 1922—1923.-ik iskolai évről. KÖZLI: GYÖRKÖS JÓZSEF, megbízott igazgató. PÉCSETT, NYOMATOTT A DuhAntÚL R. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1S>23.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents