A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1929-1930. iskolai évről (Pécs, 1930)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1929-30. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI f GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. í 9 3 0. DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents