A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1933-1934. iskolai évről (Pécs, 1934)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1933—1934. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF, IGAZGATÓ. Pécsi Ál.aai LevélDr 1 9 3 4. DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

Next

/
Thumbnails
Contents