A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Évkönyve az 1940-1941. iskolai évről (Pécs, 1941)

DUNÁNTÚLI KAT. TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI RÓM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1940-41. ISKOLAI ÉVRŐL, KÖZZÉTESZI AZ IGAZGATÓSÁG. 19 4 1 DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents