Református polgári leányiskola és -internátus, Pécs, 1943

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÉCSI TANKERÜLET FELSŐBARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PÉCSI POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉS LEÁNYINTERNÁTUSÁNAK ÉVKÖNYVÉ AZ 1943-44. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK XXVIII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: MOJSISOVICH MARGIT IGAZGATÓ 19 4 4 ..........- ......... »ii——« -mmm————« » — . ' — PÉCSI IRODALMI ÉS KÖNYVNYOMDÁI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents