Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1928 (26. évfolyam, 1-53. szám)

if&F* !^W\ P EST-PI LI S-SO LT-KISKU N VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSILLÉRY ZOLTÁN VM. TB. FŐJEGYZŐ , BUDAPEST, 1928 STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST, VI. KERÜLET. RÓZSA-UTCA 111. SZÁM 1928

Next

/
Thumbnails
Contents