Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1932 (30. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PIUS-SOLT-KISKUN VARMEGYE HIVATALOS LAPJA f fi 7 (9 (y \ ■ / \j / I K XXX. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. CSILLÉRY ZOLTÁN VM. TB. FŐJEGYZŐ 1932 . , BUDAPEST, 1932 StADIUM SAJTÓVALLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST, VI. KERÜLET, RÓZSA-UTCA 111 SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents