Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1939 (37. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE HIVATALOS LAPJA * XXXVII. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI OR. GÉCZY ANDRÁS VM. ALJEGYZŐ 1939 LAPK'ADÓ: PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE KÖZÖNSÉGE Felelős kiadó: Dr. Zboray Lóránt) vm. aljegyző. - Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest. - Felelős: Gyóry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents