Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1941 (39. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA A VARMEGYE ALISPÁNJÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI: * DR, TAKÁTS ALBERT TB. FÓSZOLGABlRÖ 1941 LAPKIADÓ: PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE KÖZÖNSÉGE Felelős kiadó: Dr. Zboray Loránd vm, tb. másodfőjegyző, — Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest. — Felelős: Győry Aladár igazgató. XXXIX. ÉVFOLYAM

Next

/
Thumbnails
Contents