Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1942 (40. évfolyam, 1-52. szám)

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA XL. ÉVFOLYAM A VÁRMEGYE AUSPÁNJÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI: DR. TAKÁTS ALBERT TB. FŰSZOLGABiRÓ 1942 LAPKIADÓ: PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE KÖZÖNSÉGE Felelős kiadó: Dr. Paál István vm. aljegyző. — Stádium Sajtóváilalat R.-T., Budapest— Felelős: Gyóry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents