Állami gimnázium, Pestszentlőrinc, 1942

BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. Á PESTSZENTLŐRINCI M. KIR. ÁLL GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1 942-43. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK VII. ÉVE. SZERKESZTETTE : dr. TÓTH TIVADAR IGAZGATÓ. PESTSZENTLÓRINC, 1943. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGA1 ÓSÁGA PESTSZENTLÓRINC, WLASSICS-U. 69. TELEFON : 347-145.

Next

/
Thumbnails
Contents