Állami gimnázium, Petrozsény, 1902

PETROZSÉNYI ÁLL. SEGÉLYEZETI KÖZSÉGI ALGYMNASIUM KILENCZEDIK ÉYI A ÉRTESÍTŐJE AZ 1902—1903. ISKOLAI ÉVRŐL. Közli: PRIYÁRY GÉZA, igazgató-tanár. PETROZSÉNY, NYOM. FIGULI ANTAL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents