Állami főreáliskola, Pozsony, 1872

POZSONY SZAB. KIR. VÁROSA VALLÁSEG-YÜTTES FÖBEÁLTANODAJÁNAK TIZENHATODIK AZ 187 2/3 ÉTBŐL. POZSONY, 187 3r NYOMATOTT WIGAND F. K. NYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents