Katolikus főgimnázium, Privigye, 1896

PRIVI GYEI róm. kath. ALGYiVI N ASIUM. A KEGYES TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ prímjei rí. Iá algyiaai r Értesítője az 1<S9617. tanévről. KÖZZÉTESZI : PÁK OS JÁNOS, gyrnn. igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents