Katolikus főgimnázium, Privigye, 1909

A KE GYE S-TANÍTÓ RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVIGYEI RÓM. KATH. GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1909-1910. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI : RÓZSAHEGYI JÁNOS IGAZGATÓ. NYOMATOTT OUBITS BERNÂT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, PRIVIOYÉN.

Next

/
Thumbnails
Contents