Katolikus főgimnázium, Privigye, 1910

A KEGYES-TANÍTÓ RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PRIVI GYEI ROM. KATH. GIMNÁZIUM » Ertesítöj e AZ 1910—1911. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : RÓZSAHEGYI JÁNOS IGAZGATÓ. Nyom. Gubits Bernât gyorssajtóján Privigye. 1911.—VI.

Next

/
Thumbnails
Contents