Katolikus főgimnázium, Privigye, 1913

POZSONYI TANKERÜLET. 1913—14. TANÉV A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PR IVI GYEI ROM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—I4.-i TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI : SZEGESS MIHÁLY IOAZOATÓ. Privigye Ou bits Bernât könyvnyomdája 1914. %

Next

/
Thumbnails
Contents