Katolikus főgimnázium, Privigye, 1917

Pozsonyi tankerület. 1917—18. tanév. A KEGYES-TANÍTÓ RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ Hl PRIVIGYEI H RÓ M. KAT H. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE az 1917—1918. tanévről. Közzéteszi: Szegess Mihály igazgató. NYOMATOTT KOHN F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PRIVIGYÉN. 1918—Vili.

Next

/
Thumbnails
Contents