Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1880

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GYMNASIUM XX Vlll-ik laiiitftfi az 1880/1. tanévről. Jí ö z L i : IQSOl mWYÁWt EZ ÉVI IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT iíÁBELY MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1881.

Next

/
Thumbnails
Contents