Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1882

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GYMNASIUM XXX-ik p PD ÉRTESÍTŐJE az lS82/3-iki tanévről. JÍÖZZÉTESZI láiiái iMvás, EZ ÉVI IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT RÁBELY M. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1883.

Next

/
Thumbnails
Contents