Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1917

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTEST. FŐGIMNÁZIUM LXV-IK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—1918. TANÉVRŐL. KÖZLI: LOYSCH ÖDÖN IGAZGATÓ. RIMASZOMBAT, NYOMATOTT ID. RÁBELY MIKLÓS FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents