Egyesült protestáns gimnázium, Rimaszombat, 1942

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület. Miskolci tankerüleí. A RIMASZOMBATI EGYESÖLT PROTESTÁNS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1942—43. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 90--IK ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: vitéz FÁBIÁN VILMOS t. ü. főtanácsos, igazgató. Nyomatott Magyar Andor könyvnyomdájában Rimaszombat, Horthy Miklós*tér 6. Tel 126.

Next

/
Thumbnails
Contents