Katolikus főgimnázium, Rózsahegy, 1887

VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ RÓZSAHEGYI KATH. ALGYMNASIÜM ÉRTESÍTŐJE AZ 1887/s8-IKI TANÉV VÉGÉN. A KEGYES TANITÓRENDIEK KÖZLI : AZ IGAZGATÓSÁG. LIPTÓ-SZT-MIKLÓS NYOMATOTT STElSf^ IZIDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1888.

Next

/
Thumbnails
Contents