Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1874

A ROZSNYÓI KATH. FÖGYMNÁSIUM ÉRTESÍTŐJE az 187'4/5-dik tanévre. KÖZLI : |\|átafalussy Kornél, FŐÖTMN. IGAZGATÓ. KASSA, „Pannonia“-könyynyomda és kiadó-részvény-társaság 3S7ß.

Next

/
Thumbnails
Contents