Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1885

A ROZSNYÓI KATII. FŐGIMNÁZIUM É R T E S 1 T Ó J E AZ 188%- TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI NÁTAFALUSSY KORNÉL, IGAZGATÓ. ROZSNYÓ. KOVÁCS MIHÁLY KÖNYVNYOMDÁJA. 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents