Katolikus főgimnázium, Rozsnyó, 1941

MISKOLCI TANKERÜLET. DUNÁNINNENI KÁT. KERÜLET. A JÁSZÖVÁRI PREMONTREI KANONOKREND ROZSNYÓI /í ; ; 3* Ab; TAKÁCS M E N Y H Ê R T-G IMNÁZIUMÁNAK (VIII. O. REÁLG1MN.) ÉVKÖNYVE AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1656. SZERKESZTETTE : CHAMPIER ISTVÁN dr. IGAZGATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents