Sárospataki Füzetek 7. (1863)

EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN. —®<D5<3©— KIADJÁK: A SÁROSPATAKI EV. REF. FŐISKOLA TANÁRAI. SZERKESZTI: ANTALÉI JÁNOS, hites ügyvéd s jogtanár, HETEDIK ÉVFOLYAM. 1863. S AHOSI'A T A K. NYOMTATTA FÖRSTER-R, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents