Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1881

Tartalom. I. A sopronyi magyar királyi állami föreáliskola emlékirata a reáliskolák ügyében. II. Az 1881/82. tanévben bevégzett tananyag. III. Adatok a tanoda történetéhez. IV. A tanári kar és működésének kimutatása. V. A jövő tanév kezdetéről. VI. Az ifjúság érdemsorozata az Í88I/82. tanév végén. VII. Statisztikai táblázatok. Vili. Ipariskola. IX. A sopronyi vasárnapi kereskedelmi iskola.

Next

/
Thumbnails
Contents