Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1885

Jartälom: I. „Báró Brüdern József és a műegyetem legelső csírái Magyar- országon“ Latkóczy Mihálytól. II. A reáliskola tanterve. III. Tanodái ünnepélyek (1. önképző olvasókör.) IV. Adatok a tanoda történetéhez. V. A tanári kar működésének kimutatása. VI. Az önképző olvasókör. VII. A jövő tanév kezdetéről. VIII. Az ifjúság érdemsorozata az 1885/86. tanév végén. IX. Statisztikai táblázatok.

Next

/
Thumbnails
Contents