Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1900

ÉRTESÍTŐJE. 1 ês A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXVI. XVI 1900-901. KÖZLI : WALLNER IGNÁCZ Dr. KIK. IGAZGATÓ. SOIFIROUSr, KOMWALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents