Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1901

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXVII. ÉAVJ ÉRTESÍTŐJE. 1901-902. KÖZLI : WALLNER IGNÁCZ Dr. IGAZGATÓ. SOPEOIT, ROMWALTER ALFRÉD KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE. 1802

Next

/
Thumbnails
Contents