Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1902

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXYIIL ÉVI ÉRTESÍTŐJE. 1902-1903. KÖZLI : WALLNER IGNÁCZ DR. IGAZGAT!”). 3d:i=:r,o£T, NYOMATOTT RÖTTIG GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents