Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1909

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓREÁLISKOLA HARMINCÖTÖDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1909/1910-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÜZL.I : WALLNER IGNÁC Dl IGAZGATÓ SOPRON KLABER TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA 1910

Next

/
Thumbnails
Contents