Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1911

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREALISKOLA HARMINCHETEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/12-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD, KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1912.

Next

/
Thumbnails
Contents