Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1912

A SOPRONI MAGY.KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD, KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1913.

Next

/
Thumbnails
Contents