Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1920

Az 1920—21. tanévi Értesítő szerkesztésénél a V. K. M. 1920. éVi március hó 19-én kelt 10236S B. XI, és 1921. évi április hó 25-én kelt 3S72/V. számú rendelete volt irányadó,, amely a kiadandó Értesítőnek nemcsak terjedelmét szabta meg, hanem tartalom tekintetében is csupán legrfontosabb és pontosan előirt adatok rövid közlését tette kötelezővé.

Next

/
Thumbnails
Contents