Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1928

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 54. sz. ÉRTESÍTŐJE AZ 1928—29. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. Nyomatott vitéz Tóth Alajos könyvnyomdái műintézetében, Sopron.

Next

/
Thumbnails
Contents