Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1901

-< ♦ • - y Lásd a boríték hátsó lapját, SOPRON. Nyomatott Röttig Gusztáv könyvnyomdájában. 1902. / A soproni lelt-lle njilvánossági joggal bírd gfiasii ÉRTESÍTŐJE az 1901/902-iki tanévről. Az intézet épülete. Alapittatott 1853-ban.

Next

/
Thumbnails
Contents