Kereskedelmi testület tanonc-iskolája, Sopron, 1906

A SOPRONI KERESKEDELMI TESTÜLET VÁROSI LAG SEGÉLYEZETT T AN O NC-1S KÓLÁJÁNAK ÉVI JELENTÉSE. 1906/1907. KÖZLI : KAJABA LAJOS, IGAZGATÓ. SOPKON. KOM WALTER ALFRED KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents